پهنه رومرکز مهلرزه ای و شدت زمینلرزه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲، شنبه، خورموج، بوشهر، بازدید در تاریخ ۲۵-۱-۱۳۹۲

گزارش مقدماتی زلزله ۶٫۳ ریشتری ۹۲/۱/۲۰ شهرستان دشتی استان بوشهر

مرتضی بسطامی