گزارش بازدید فنی شناسایی ٢٩-٢-٩٢از زلزله ایرر (گوهران بشاگرد )در ٢١-٢-٩٢،با بزرگای Mw=6/2

نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، شیراز

آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری (Ph.D) دررشته های “مهندسی عمران- مهندسی زلزله ” و “ژئوفیزیک- زلزله شناسی” سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، بشاگرد

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۰۲/۲۱، گوهران بشاگرد- استان هرمزگان

صبح امروز ۱۸ اردیبهشت ماه/ کودکان مهد کودک های سراسر کشور، تمرین زلزله و ایمنی اجرا کردند

فردا/ پنجمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی در مهدکودک های کشور اجرا می شود

اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دکترای نیمه متمرکز سال ۱۳۹۲