سخنرانی “پاسخ های دقیق تر بدون صرف هزینه محاسباتی بیشتر برای تحلیل های تاریخچه زمانی واقعی” برگزار شد

فروروانش منطقه مکران؛ همواره تهدیدی بالقوه برای وقوع زلزله و سونامی در ایران، پاکستان، عمان و هند

تعیین مشخصات دینامیکی سازه های تاریخی واقع در حرم مطهر امام رضا (ع)

سخنرانی علمی با موضوع “پاسخ‌های دقیق‌تربدون صرف هزینه محاسباتی بیشتر برای تحلیل‌های تاریخچه زمانی واقعی “برگزار می شود