گزارش زمین لرزه سی ام مردادماه ۱۳۹۲ (بیست و یکم اوت ۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال باختری سان مارکوس، مکزیک، با بزرگای MW=6/2