سخنرانی تخصصی “بررسی ساز و کار کانونی و گسیختگی زمین لرزه ۲۱ مرداد۱۳۹۱ اهر- ورزقان”

برگزاری مانور سراسری زلزله، توسط بالاترین مقام آموزش و پرورش به مدارس کشور بخشنامه می شود

گزارش زمین لرزه دوم مهرماه ۱۳۹۲ (بیست و چهارم سپتامبر۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال خاوری آواران، پاکستان، با بزرگای MW=7/7