برنامه زمانبندی چهارمین دوره آموزشی – تخصصی «تحلیل خطر زمین‌لرزه» ۸ و ۹ آبانماه ۱۳۹۲

هفدهمین کارگاه آموزشی “زلزله و ایمنی” ویژه دانش آموزان، آغاز شد

پژوهشگاه به بهانه هفته کاهش بلایای طبیعی، هفدهمین کارگاه آموزشی “زلزله و ایمنی” را برگزار می کند

سخنرانی سیستم های ساختمانی برای کاهش خسارت لرزه ای در پژوهشگاه برگزار می شود

بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی توسط پژوهشگاه انجام شد