از خبرنگاران فعال حوزه زلزله در رسانه های کشور تجلیل به عمل آمد

همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” به کار خود خاتمه داد

رییس پژوهشگاه: از هر فرصتی برای ارزیابی و بازنگری عملکرد خود در راستای کاهش خطرپذیری کشور استفاده می کنیم

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: ۴۵ هزار زلزله طی حدود یک قرن اخیر در ایران رخ داده است

رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران: توجه به زلزله مسوولیتی فراسازمانی ست

با پیام”بم را خواهیم ساخت، نه تنها بم را که ایران را” همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته

همزمان با مراسم اختتامیه هفته پژوهش، پژوهشگران و کارمندان نمونه معرفی شدند