IMG_3563

گزارش همایش زلزله بم

به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و به مناسبت دهمین سالروز وقوع زلزله مهیب بم
همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” برگزار شد

همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” به مناسبت دهمین سالروز وقوع زلزله بم، طی روزهای سوم و چهارم دیماه سال جاری برگزار گشت.
این همایش دو روزه با هدف ارزیابی عملکرد پس از زلزله و آموخته های حاصل از آن و نیز تدوین و تحقق راهبردهای ۱۲ ساله کاهش خطرپذیری لرزه ای در سطح منطقه( ۱۳۹۲-۱۴۰۴) توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سالن همایش پژوهشگاه برگزار شد.
سخنرانی های روسای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (دکتر عباسعلی تسنیمی)، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران( دکتر فرهنگ احمدی گیوی) و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی( دکتر محمد شکرچی زاده) در مراسم آغازین این همایش و سخنرانی ها و کارگاه هایی با محورها و موضوعات مرتبط با “شبکه های شتاب نگاری و لرزه نگاری”، “مدیریت خطرپذیری و بحران”، “زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت”،و”ژئوتکنیک” در این زلزله و نیز آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود از جمله برنامه های اصلی در روز اول بود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، میزگرد “راهکارهای کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی در برابر زلزله در ایران تا افق ۱۴۰۴″ و بحث و تبادل نظر در خصوص” قطعنامه همایش” با حضور آقایان دکتر: تسنیمی، احمدی گیوی، شکرچی زاده، امینی و مهندس قدمی از جمله برنامه های روز دوم این همایش بود.

مراسم افتتاحیه
با پیام”بم را خواهیم ساخت، نه تنها بم را که ایران را”
همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” آغاز شد

همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” با پیام “بم را خواهیم ساخت، نه تنها بم را که ایران را” صبح روز سه شنبه، سوم دی ماه آغاز به کار کرد.
دبیر این همایش ضمن تبیین عبارت فوق در ابتدای سخنانش، هدف از برگزاری آن را در وهله نخست، مروری بر زلزله بم و خصوصیات اصلی آن که منجر به فاجعه ای بزرگ شد دانست.
دکتر “حسین جهانخواه” افزود: این زمین لرزه مختصات منحصر به فردی داشت که مرور دوباره آنها پس از ۱۰ سال و با فروکش کردن برخی هیجانات می تواند تصویر بهتری از مخاطرات حوادث لرزه ای و تبعات آن ارایه دهد.
وی اشاره کرد: طی برگزاری این همایش سیر تحولات حوزه لرزه ای کشور از شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری ثبت زمین¬لرزه ها تا تحولات ایجاد شده در آیین نامه ها و دستورالعمل ها از نظر سطح کمی و کیفی در طی این ۱۰ سال بررسی خواهد شد.
دکتر جهانخواه هدف نهایی و مهم تر برگزاری همایش مذکور را بررسی و اولویت بندی گام¬های پیش رو جهت کاهش عواقب چنین حوادثی دانست و گفت: نگاه ما در این بخش به افق ۱۴۰۴ به عنوان چشم انداز بیست ساله کشور بوده و تلاش بر آن است تا بازه زمانی ۱۲ ساله ی باقیمانده تا افق چشم انداز را به کمک سایر ارگان های ذیربط به فرصتی برای پیشرفت در حوزه ایمنی در برابر زلزله تبدیل کنیم.
دبیر همایش مذکور همنوایی سه ارگان مهم علمی کشور در حوزه زلزله یعنی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در نشان دادن اراده ای مشترک جهت کاهش مخاطرات زلزله در کشور را از خصوصیات برجسته این همایش دانسته و خاطر نشان کرد: اعتقاد ما این است که انجام کارهای بزرگ کشور جز با اراده جمعی ممکن نیست.
دکتر جهانخواه در پایان تصریح کرد: امید است این اجتماع نوید ایمنی بیشتر را برای تمام ایرانیان در جای جای کشور پهناورمان در آینده ای نه چندان دور به ارمغان آورد.

رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران: توجه به زلزله مسوولیتی فراسازمانی ست
رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران توجه به موضوع زلزله و لرزه خیزی کشور را مسوولیتی همه شمول و فراسازمانی ذکر کرد.
دکتر “فرهنگ احمدی گیوی” که صبح روز سه شنبه، سوم دیماه، در سالن همایش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مراسم آغازین همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” سخن می گفت؛ ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به موقعیت لرزه خیزی کشور به دلیل واقع شدن بین دو صفحه عربستان و اوراسیا و نیز تبعات ملی و جنبه انسانی پدیده زلزله، توجه به آن و آثار و عواقب آن از حوزه مسوولیت یک ارگان یا نهاد خارج بوده و مسوولیتی فراسازمانی و همگانی محسوب می شود.
وی با اشاره به زلزله بم به عنوان یکی از مخرب ترین زلزله های مؤخر در کشور افزود: اینکه ما و نهادهایی همتراز ما مسوولیت تمامی خرابی ها، ویرانی ها و پیامدهای منفی این زلزله را به گردن مسوولان اجرایی بیاندازیم؛ نقش و مسوولیت مان را سلب نکرده و کاهش نخواهد داد.
دکتر احمدی گیوی خاطر نشان کرد: مسوولیتی که مراکز علمی نظیر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای کاهش خطرپذیری کشور دارند، به مراتب جدی تر و بنیادی تر است.
رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در پایان خاطر نشان کرد: برای تحقق ایمنی کشور در برابر زلزله همکاری این نهادها اجتناب ناپذیر است؛ مشروط بر آنکه رعایت اولویت ها و وظایف حاکمیتی که بر عهده آنها گذاشته شده، منظور شود.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
۴۵ هزار زلزله طی حدود یک قرن اخیر در ایران رخ داده است

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: از ابتدای سال ۱۹۰۰ میلادی تاکنون، بیش از ۴۵ هزار زلزله در کشور رخ داده است.
دکتر “محمد شکرچی زاده” با اشاره به کاتالوگ زلزله های ایران از سال ۱۹۰۰ میلادی تاکنون که آمار فوق از آن استخراج گردیده؛ افزود: از این میان ۲۶۰ زمین لرزه تاریخی و ۱۶ زلزله با بزرگای بیش از ۶ ریشتر در کشور رخ داده است که همه آنها بیانگر لرزه خیزی بالای کشور است.
وی که صبح روز سه شنبه، سوم دی ماه، در مراسم آغازین همایش علمی “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” سخن می گفت، افزود: بیشترین تأملی که میتوان بر کنترل و کاهش آثار، تبعات و خسارات زلزله ها در کشور نمود، توجه و تمرکز بر مقوله ساخت و سازها می باشد.
رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله:
از هر فرصتی برای ارزیابی و بازنگری عملکرد خود در راستای کاهش خطرپذیری کشور استفاده می کنیم

رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: به دلیل واقعیت لرزه خیزی کشور و وقوع زلزله های متعدد؛ از هر فرصتی برای ارزیابی و بازنگری عملکرد خود در راستای کاهش خطرپذیری کشور استفاده می کنیم.
دکتر “عباسعلی تسنیمی” ضمن اعلام مطلب فوق افزود: دستیابی به ضریب ایمنی بالا در برابر زلزله، موضوعی شوخی بردار و تعارف پذیر نیست؛ لذا در این زمینه همه ارگانهای دولتی، مراکز علمی- تحقیقاتی و مردم باید مشارکت و همکاری داشته باشند.
وی که در مراسم آغازین همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” سخن میگفت، خاطرنشان کرد: در آستانه ی برگزاری این همایش برخی عقیده داشتند که پرونده زلزله بم دیگر بسته شده است. این در حالیست که پرونده و موضوع وقوع زلزله ها در کشور بسته شدنی نیست و ما باید از همه فرصت ها استفاده کنیم تا اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع بسیار مهم بیش از پیش روشن شود، ارزیابی و بررسی عملکردها و نیز بازنگری و اصلاح فرآیندها و فعالیت ها صورت گیرد.
دکتر تسنیمی در خصوص وضعیت حادثه خیزی کشور گفت: ایران از لحاظ حادثه خیزی رتبه دهم را در جهان و رتبه پنجم را در آسیا دارد و از حدود ۴۲ حادثه طبیعی موجود، ۲/۳ آن مربوط به ایران است.
دکتر تسنیمی خاطرنشان کرد: تهرانی که در زمره ۲۵ کلان شهر خطرپذیر شناخته شده نا گفته آشکار است که به لحاظ ریسک زلزله دارای وضعیت خطرناکی است، چرا که تهران بر بستر ۲۱ گسل آرمیده است که از این میان ۱۶ گسل فعال هستند و این در حالیست که هرساله ۱۲۰ هزار واحد آپارتمانی در این شهر ساخته می شود؛ ۷۴۰ هزار علمک گاز در کنار ساختمان ها نصب می-شود و سه میلیون متر مکعب گاز در لوله های گاز شهری تهران ساری و جاری است.
وی گفت: اگر به آمارها و ارقام موجود در ایران و بویژه تهران رجوع کنیم، وضعیت در صورت وقوع زلزله بسیار نگران کننده است؛ و دقیقاً به همین دلیل است که پرداختن به موضوع زلزله، اندیشیدن و یافتن راهکارهای عملیاتی کاهش لرزه خیزی کشور ضرورت پیدا می کند.
دکتر تسنیمی گفت: اگرچه تاکنون در این حوزه کارهای مثبت زیادی صورت گرفته است، اما هنوز کارهای بر زمین مانده زیادی در این حوزه وجود دارد که نیازمند توجه، بازنگری و انجام است.
رییس پژوهشگاه با اشاره به یکی از اهداف همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” که ارزیابی عملکرد پس از زلزله بم و آموخته های حاصل از آن را شامل می شود، افزود: در این همایش قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که چند درصد از وضعیت ساخت و سازهای ما اصولی و مطابق با استانداردها صورت گرفته؟ تولیدات ما تا چه حد استاندارد بوده اند؟ چند درصد از آزمایش های کنترلی صحیح انجام می شود؟ چند درصد از مهندسان و طراحان کارشان را درست انجام داده اند؟ آیین نامه ها و دستورالعمل های ما تا چه حد پاسخگوی نیازهایمان است؟
وی در بخش دیگری از سخنانش دلیل عدم اجرای صحیح مصوبات را عدم تناسب آنها در شناسایی ظرفیت ها دانسته و تصریح کرد: این مصوبات ممکنست پوسته خوبی داشته باشند ولی عملاً در اجرا دچار مشکل شده و متوقف می شوند. لذا بدیهی است که ما باید مصوبات مذکور را که ماحصل تراوشات ذهنی انسانی ست، مرتباً پایش کرده و مورد بازبینی قرار دهیم.

 

مراسم اختتامیه
با ارائه قطعنامه ای پیشنهادی توسط پژوهشگاه زلزله شناسی در راستای راهکارهای کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی در برابر زلزله
همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” به کار خود خاتمه داد

همایش دو روزه “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” همراه با ارائه قطعنامه ای پیشنهادی از سوی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای راهکارهای کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی در برابر زلزله، روز چهارشنبه ، چهارم دی ماه به پایان رسید.
در این همایش که با حضور مهندس “حسن قدمی”، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت و بحران کشور، دکتر “محمد شکرچی زاده”، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دکتر “عباسعلی تسنیمی”، رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دکتر”محمود مظفر”، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، اساتیدی از موسسه ژئوفیزیک و جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید؛ هدف غایی از ارائه قطعنامه مذکور ارائه برنامه ای علمی، عملی و کاربردی برای کاهش خطر پذیری و ارتقای ایمنی در برابر زلزله عنوان گردید.
این قطعنامه که نسخه پیش نویس آن در اختیار مسوولان حاضر در جلسه جهت مطالعه و اظهار نظر تا رسیدن به نقطه اجماع و امضاء قرار گرفت؛ مشتمل بر ۹ بند بود که با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر رویدادهای لرزه‌ای و به منظور اجرایی نمودن سیاستها و قوانین حاکمیتی در بحث کاهش ریسک زلزله به خصوص سیاستهای کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، سند چشم انداز، برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز با توجه به برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا در سطح جهان (نظیر سند هیوگو)، بر لزوم انجام اقدامات مندرج در نه بند قید شده در این قطعنامه توسط شرکت کنندگان تاکید می ورزید.
“جلب توجه نهادهای حاکمیتی (بخصوص دولت و مجلس) به خطر زلزله در کشور به منظور حمایت و پشتیبانی از انجام اقدامات مورد نیاز جهت کاهش اثرات ویرانگر زمین‌لرزه‌ها و اختصاص ردیف بودجه سالانه در این رابطه”؛ “تدوین و اجرای نقشه راه و طرحهای جامع پیشگیری و مدیریت بحران استاندارد در سطوح ملی تا محلی با در نظر گرفتن کلیه مولفه‌های مرتبط با مباحث تحلیل ریسک، پیشگیری، آمادگی، پاسخ اضطراری و بازسازی”؛ “ظرفیت‌سازی و استفاده از توانمندیها و تجارب دست‌اندرکاران حوزه‌های اجرایی و علمی – تحقیقاتی به منظور تدوین و اجرای طرحهای فوق‌الذکر”؛ “تهیه برنامه‌های اجرایی و جدول زمانبندی تا افق ۱۴۰۴ و تعیین بازه‌های زمانی مناسب برای پایش میزان پیشرفت در راستای اجرای برنامه‌ها یا اصلاح فرایند انجام کارها”؛ “بذل توجه کافی به تدوین قوانین اجرایی، سازماندهی و پایدارسازی فعالیتها و اقدامات بطوریکه با تغییر دولتها و مدیران فرایند انجام امور متوقف یا کند نشود”؛ “ارتقای فضای مفاهمه و همکاری بین دستگاههای اجرایی و نهادهای علمی و تخصصی ذیربط برای مشارکت در تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با نقشه راه و طرح جامع پیشگیری و مدیریت بحران”؛ “توجه ویژه به بحث کاهش ریسک زلزله در شهرها و بخصوص بافتهای آسیب‌پذیر در برابر زلزله با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین کشور و لزوم ترویج فرهنگ بیمه زلزله”؛ “ضرورت توجه کافی به امر آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر زلزله و نقش مردم و سازمانهای مردمی و محله محور در انجام اقدامات کاهش ریسک زلزله و توانمندسازی آنها برای آمادگی و انجام فعالیتهای مرتبط”؛ “توجه به عناصر بومی و تبعات اجتماعی و اقتصادی در تنظیم و اجرای برنامه‌ها و طرحهای عملیاتی مورد نیاز برای کاهش ریسک” بندهای نه گانه موجود در این قطعنامه بود که در اختیار مسوولان حاضر در جلسه قرار گرفت.
• اجرای مفاد قطعنامه، ایمنی کشور در برابر زلزله را ارتقا می دهد
رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: اجرای مفاد این قطعنامه بستری را فراهم می سازد که در زمینه کاهش خطر پذیری و ارتقای ضریب ایمنی در برابر زلزله در کشور به یک طرح کلی و نقشه راه جامع دست یابیم.
دکتر “عباسعلی تسنیمی” افزود: پژوهشگاه با ارائه این قطعنامه هماهنگی و همراهی ارگان های ذیربط در امر زلزله، ارزیابی عملکرد، گرفتن بازخورد و اعمال بازبینی و بازنگری در فعالیت های صورت گرفته در راستای کاهش خطر پذیری و افزایش تراز ایمی کشور در برابر زلزله، و نیز تهیه نقشه راه و طراحی جامع در همین راستا با حفظ هویت سازمانهای ذیربط را دنبال می کند.
• تجربه بم کافی نبود
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با اشاره به اهمیت موضوع زلزله در کشور لرزه خیز مان، گفت: فاجعه بم به دلیل عدم هماهنگی در انجام وظایف ارگان های مختلف بوجود آمد که امید است این موضوع دیگر تکرار نشود . تجربه زلزله بم و متعاقب آن سایر زلزله های بوقوع پیوسته در این اواخر ثابت کرد که این تجارب برای ما کافی نبوده و هنوز در حوزه های مختلف جای کار زیادی باقی مانده است.
دکتر “محمد شکر چی زاده” افزود : حداقل انتظاری که از نهادهای دخیل در امر زلزله وجود دارد این است که در حوزه های مختلف هماهنگ عمل کنند.
• زلزله بم یک “فرصت خطرناک” بود
در ادامه این جلسه رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به زلزله بم تحت عنوان ” فرصت خطر ناک” گفت: زلزله بم علی رغم وجوه فاجعه آفرینش، فرصت مغتنمی است که می توانیم با استفاده از آن و بررسی و ارزیابی عملکرد مان در آن مقطع، سطح فعالیت های خود را ارتقا دهیم.
دکتر “محمود مظفر” با اشاره به زلزله اهر- ورزقان خاطر نشان کرد: بعد از زلزله بم، زلزله هایی با بزرگایی به مراتب کمتر در کشور رخ دادند که سطح خسارات و خرابی گسترده ای داشته اند. مثلاً در زلزله ارسباران فاصله خرابی ها از اولین تا آخرین نقطه حدود ۱۵۰ کیلومتر بود.
وی با اشاره به اینکه هیچ تضمینی برای مصون بودن یک منطقه در برابر زلزله وجود ندارد، افزود: تجربه زلزله گلپایگان در سال گذشته ثابت کرد که حتی این منطقه که جزو امن ترین مناطق کشور در برابر زلزله شناخته شده بود، نمی توان با قاطعیت ابراز نمود که منطقه ای کاملاً از خطر زلزله مصون است. بنابراین تعامل بین مراکز عملی- تحقیقاتی، اجرایی و عملیاتی است که می تواند منجر به یافتن و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خسارات و افزایش ایمنی کشور در برابر زلزله گردد.
• مسوولان و مردم بحران زلزله را باور ندارند
در ادامه مراسم اختتامیه این همایش، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت و بحران کشور ضمن انتقاد از فقدان باور بحران زلزله نزد مردم و مسوولان گفت: غفلت بزرگی که در این زمینه وجود دارد این است که طی سالیان متمادی در بخش اجرایی مدیریت بحران در کشور، همواره مرحله “آمادگی و امدادرسانی” بر مرحله “پیشگیری” مقدم بوده است.
مهندس “حسن قدمی” افزود: اگرچه مفاد قطعنامه این همایش موضوعات جدیدی را مطرح نمی کند، اما امید است که پیگیری و اجرای آن بتواند برآیند فعالیت های سازمان ها و نهادهای مختلف مسوول در امر زلزله را به اجماع برساند.
قابل ذکر است که همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” در آستانه دهمین سالروز وقوع زلزله بم طی روزهای سوم و چهارم دی ماه و با هدف ارزیابی عملکرد پس از زلزله و آموخته های حاصل از آن و نیز تدوین و تحقق راهبردهای ۱۲ ساله کاهش خطرپذیری لرزه ای در سطح منطقه( ۱۳۹۲-۱۴۰۴) توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سالن همایش پژوهشگاه برگزار شد.

رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه:
در ایران، منطقه ای مصون از زلزله وجود ندارد

رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه صبح روز چهارشنبه، چهارم دی ماه با اشاره به خطر بالای زلزله در همه مناطق ایران گفت: در ایران، منطقه ای مصون از زلزله وجود ندارد.
دکتر کامبد امینی حسینی که در دومین روز از همایش “۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” در خصوص موضوع ضرورت بازنگری و ارتقای نظام کاهش ریسک زلزله در کشور سخن می گفت افزود: ایران به دلیل قرارگیری در منطقه ای فعال و لرزه خیز در جهان و شرایط خاص زمین شناختی، مستعد رخداد زلزله های شدید در آینده است. از طرفی آسیب پذیری زیرساخت ها و مستحدثات موجود و نیز عدم تکافوی امکانات موجود با نیازمندی های زمان بحران باعث می گردد، در صورت وقوع زلزله در هر نقطه کشور، تلفات و خسارات زیادی به بار آید که جبران اثرات اجتماعی و اقتصادی آن مشکل و بعضا غیرممکن است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده بعد از زلزله بم تصریح کرد: بعد از گذشت یک دهه از وقوع زلزله بم جا دارد از خود سوال کنیم که اگر در حال حاضر زلزله ای با مشخصات زلزله بم در یکی از شهرهای کشور رخ دهد؛ اوضاع به چه منوال خواهد بود؟ آیا اوضاع از جنبه های مختلف کاهش خطرپذیری، ساخت و ساز، امداد و نجات و… بهبود یافته است؟
دکتر امینی حسینی با اشاره به افزایش فزاینده جمعیت شهری در کشور خاطرنشان کرد: ارزیابی ها و مطالعات نشان می دهند که اگر زلزله ای نظیر زلزله بم در حال حاضر در هر یک از شهرهای کشور رخ دهد، اثرات آن ویرانگر و شاید به مراتب بیشتر از زلزله بم باشد. وی تصریح کرد با توجه به آخرین سرشماری صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران در سال ۹۰ جمعیت شهرنشین کشور به ۷۱ درصد افزایش یافته و مناطق روستایی فقط ۲۹ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و از اینرو لازم است توجه ویژه ای به کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله مبذول گردد زیرا که در مناطق شهری چالش ها در مواجهه با زلزله به مراتب بیشتر از مناطق روستایی است.
دکتر امینی حسینی افزود: علاوه بر جمعیت بالای شهرنشین در کشور، وضعیت آسیب پذیری متنوع و گسترده، شرایط اجتماعی و اقتصادی در بافتهای شهری و کمبود ظرفیت های موجود در شهرها برای مواجهه با اثرات زمین لرزه های بزرگ مواردی هستند که در ارتباط با کاهش ریسک زلزله در مناطق شهری باید به آنها توجه نمود.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نقاط ضعف موجود کشور در مواجهه با زلزله را شامل کم توجهی مردم و مسوولان به خطر زلزله، فقدان طرح های مورد نیاز در این خصوص، پیچیدگی اقدامات مدیریت بحران در اجرا، کمبود منابع مالی و انسانی بویژه در سطوح محلی، عدم اولویت بندی مناسب تخصیص منابع و نیز فقدان پایداری در انجام فعالیتها به دلایل مختلف نظیر تغییر مدیریت ها ذکر کرد.
دکتر امینی حسینی در ادامه از وجود فرهنگ نوع دوستی و امکان بسیج مردم، انعکاس مقوله کاهش ریسک در سیاست های کلی نظام، وجود استانداردهای ساخت و ساز ایمن و وجود مهندسان و متخصصان و نیز هزینه قابل قبول ساخت ساختمان های ایمن در برابر زلزله را از جمله نقاط قوت موجود در کشور برای کاهش ریسک زلزله دانست.
وی در پایان لزوم تهیه نقشه راه و اجرای طرح های جامع کاهش ریسک زلزله در کشور را ضروری قلمداد کرده و افزود: این طرحها باید تبیین کننده اقدامات مورد نیاز جهت اجرا در سطوح مختلف با زمان بندی مناسب و بر اساس اعتبارات قابل تخصیص بوده و تطابق با سایر طرح ها داشته باشند.
رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه، کاهش تلفات و نهادینه سازی توجه به خطر زلزله در برنامه های علمی و اجرایی را از اهداف اصلی این طرح ها برشمرد و تصریح کرد: ضرورت انعکاس پیوسته خطر زلزله در کشور به مسوولان توسط نهادهای علمی و اجرایی به صورت یکپارچه، ضرورت تدوین نقشه راه و طرح های جامع پیشگیری و مدیریت ریسک زلزله، اهمیت توجه به نقش مردم، لزوم اعتمادسازی و هم افزایی بین نهادهای مختلف و ظرفیت سازی و توانمند سازی در حوزه های مختلف از جمله ملزومات ضروری کشور در راستای کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی در برابر زلزله است.

همزمان با مراسم اختتامیه همایش
از خبرنگاران فعال حوزه زلزله در رسانه های کشور تجلیل به عمل آمد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله روز چهارشنبه، چهارم دی ماه و همزمان با مراسم اختتامیه همایش”۱۰ سال پس از زلزله بم ۱۳۸۲؛ آموخته ها و گام های پیش رو” از خبرنگاران فعال حوزه زلزله در رسانه های کشور تقدیر به عمل آورد.در این مراسم که با هدف ارج گذاری و تجلیل از عملکرد خبرنگاران و روزنامه نگاران حوزه زلزله که با اهتمام خود سعی در افزایش آگاهی و اطلاع رسانی صحیح و نیز ارتقای فرهنگ ایمنی جامعه در برابر زلزله برگزار گردید؛ با در نظر گرفتن معیارهایی چون ” تعداد اخبار در حوزه زلزله”، ” کیفیت اخبار و برنامه ها” و نیز” گستردگی برنامه” از آقای “علی شمس”، دبیر و خبرنگار سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) ، خانم ” کیمیا عبدالهز پور” ، خبرنگار سرویس علمی خبر گزاری جمهوری اسلامی( ایرنا)، آقای “مجید حلاجی”، خبرنگار اداره کل پخش اخبار رادیو و نیز از آقای ” مجید قناد” مجری و تهیه کننده برنامه “جمعه به جمعه، خونه به خونه” و خانم فائزه کشاورز”، مجری و تهیه کننده برنامه “اخبار جوانه ها” از گروه کودک و نوجوان شبکه ۲ سیما تقدیر به عمل آمد.
IMG_3563 IMG_3591 IMG_3536 IMG_3319