در پی دیدار دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اعضای هیئت رئیسه ی پژوهشگاه مطرح شد:
بین کارکردهای یونسکو و پژوهشگاه زلزله شناسی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو: بین کارکردها و مجموعه فعالیت‏های یونسکو و پژوهشگاه بین‏المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
دکتر “محمد رضا سعید آبادی” بعد از ظهر روز یکشنبه‏، ۲۴ فروردین ماه، ضمن دیدار با اعضای هیئت رئیسه ی پژوهشگاه، با توضیحات رییس پژوهشگاه، دکتر “عباسعلی تسنیمی”، با اهداف و وظایف پژوهشگاه آشنا شد و ضمن اعلام مطلب فوق افزود: کمیسیون ملی یونسکو در راستای دو هدف غایی ” صلح و آرامش مردم جهان” و ” ارتقای کیفی و بهبود زندگی مردم”؛ یکی از مهمترین استراتژی‏هایش کاهش خطر‏پذیری و مدیریت ریسک در برابر بلایای طبیعی و بویژه زلزله است؛ و از این حیث ارتباط تنگاتنگی بین کارکردهای یونسکو با پژوهشگاه وجود دارد.
وی ضمن تاکید به توانمندی و نقش موثر پژوهشگاه در دستیابی به ایمنی در برابر زلزله؛ توجه ویژه به موضوع زلزله را ضروری دانست.
دکتر سعید آبادی خاطر نشان کرد: کمیسیون ملی یونسکو در حوزه فرهنگ‏سازی، آموزش همگانی و نیز عمومی‏سازی دانش زلزله در جامعه، می‏تواند در کنار پژوهشگاه همراهی کننده موثری باشد. ضمن اینکه این همراهی و همگرایی و حضور نام “‏یونسکو” می‏تواند تقویت کننده فعالیت‏های پژوهشگاه بوده و در برجسته سازی نام پژوهشگاه نقش تعیین کننده‏ای ایفا کند.
وی در ادامه سخنانش، تبادل شبکه ارتباطی موجود در یونسکو و پژوهشگاه جهت اطلاع رسانی و آموزش مفاهیم دانش زلزله و مقولات مربوطه با همراهی و نشان” پژوهشگاه ” و ” یونسکو”؛ اعطای بورس تحصیلی کوتاه مدت از سوی پژوهشگاه به دانشجویان کشورهای دیگر از طریق کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی یونسکو و ایجاد کرسی یونسکو در دل پژوهشگاه را از جمله زمینه های پیشنهادی خود در راستای همکاری با پژوهشگاه ذکر نمود. در ادامه دکتر ” کامبد امینی حسینی” معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و نیز دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با معرفی این کنفرانس، محورها و اهداف آن را تشریح نمود.
وی ضمن معرفی سایت کنفرانس به آدرس SEE7.ORG www.؛ کنفرانس مذکور را محمل علمی معتبر و شناخته شده ای در سطح منطقه و بین الملل عنوان کرد.
دکتر امینی حسینی افزود: این کنفرانس که هر چهار سال یکبار توسط پژوهشگاه برگزار می شود؛ اردیبهشت سال ۹۴ هفتمین دور خود را سپری خواهد نمود و در ضمن آن علاوه بر تبادلات علمی، توانمندی های کشور و پژوهشگاه بیشتر نمود یافته و به جامعه بین الملل معرفی می گردد.
در پایان رییس پژوهشگاه ، دکتر “عباسعلی تسنیمی” خاطر نشان کرد: پژوهشگاه به لحاظ وظایف اساسنامه ای خود، تبادلات و کنش و واکنش های علمی بین المللی دارد و در راستای غفلت خود آگاهانه ای که در زمینه موضوع زلزله موجود است؛ خود را موظف و مسوول می‏داند که در راستای افزایش ایمنی در برابر زلزله نه تنها در داخل کشور بلکه در منطقه نیز ماحصل تجربیات و یافته های علمی خود را به اشتراک بگذارد.
دکتر تسنیمی تصریح کرد: با برگزاری این کنفرانس فضایی بوجود می‏آید که پژوهشگاه می تواند در این راستا تاثیر گذار باشد و در این بین همراهی و همکاری کمیسیون ملی یونسکو می تواند میزان این تاثیر گذاری را مضاعف نماید.