کتاب خلاصه گزارش های پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد

کتاب خلاصه گزارش های پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در بازه زمانی پنج ساله (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) منتشر شد. این کتاب حاوی چکیده های مبسوط از کلیه ی طرحهای پژوهشی است که به زبانهای فارسی و انگلیسی تدوین شده است.
کتاب “خلاصه گزارش های پژوهشی” حاوی ۱۰۱ خلاصه گزارش در چهار محور اصلی: زلزله شناسی (۴۰ گزارش)، ژئوتکنیک (۱۵ گزارش)، سازه (۳۶ گزارش) و مدیریت خطرپذیری و بحران (۱۰ گزارش) است که در مجموع ۱۹۰ صفحه را شامل می شوند.
قابل ذکر است که تهیه و تدوین این کتاب به کوشش دکتر عباسعلی تسنیمی، دکتر یاسمین استوار ایزدخواه و دکتر یاسر جعفریان صورت گرفته است.
برای دانلود فایل این کتاب اینجا کلیک نمایید