دانشجویان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با طراحی سازه هایی مقاوم در برابر زلزله، موفق به کسب مقام های چهارم و پنجم در اولین دوره مسابقه ملی طراحی لرزه ای سازه ها شدند.
در این دوره از مسابقه که طی روزهای ۳۰ و۳۱ اردیبهشت ماه و به همت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گشت؛ ۱۸ تیم از دانشجویان رشته عمران از ۱۵ استان کشور شرکت داشتند که ملزم به طراحی سازه هایی از چوب بالسا و به ارتفاع ۱٫۵۰ تا ۱٫۷۰ در ۲۰ طبقه بودند که از نظر ساخت و معماری، ابعاد، وزن، مقاومت و رفتار لرزه ای و نیز بارگذاری و لرزه مورد ارزیابی هیات داوران قرار گرفت.
قابل ذکر است که از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دو گروه سه و چهار نفره شرکت داشتند که به ترتیب موفق به کسب مقام چهارم و پنجم این مسابقه شدند.
“حمزه فراهانی” دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته خطرپذیری و مدیریت بحران پژوهشگاه و عضو گروه چهارنفره که مقام پنجم را در این دوره از مسابقه کسب کردند، در خصوص طرح مذکور گفت: سازه طراحی شده گروه ما بر اساس آیین نامه مسابقه از چوب بالسا و ارتفاع ۱٫۵ در ابعاد ۴۰*۴۰ و به وزن یک کیلو و ۴۹۰ گرم بود که سازه ای ۸ ضلعی و ملهم از معماری قدیمی ایرانی و برج میلاد تهران بوده و روند طراحی و ساخت آن در پژوهشگاه، حدود دو ماه به طول انجامید.
وی افزود: این طرح با همکاری مهران طاهرخانی، پیمان امین پور، پرهام جلیلوند و اینجانب و نیز به راهنمایی اساتید پژوهشگاه، آقایان: دکتر امید بهار و دکتر محمدقاسم وتر تمیجانی صورت گرفت.
“محمد افشاری”، دانشجوی رشته سازه پژوهشگاه و عضو گروه سه نفره ای که مقام چهارم این مسابقه را کسب کردند، در مورد طرح مذکور گفت: سازه ای را که گروه ما طراحی و اجرا نمود از یک سیستم جدید سازه ای به نام dia gride برخوردار بود که فاقد ستون بوده و عملکرد خرپایی داشت. این سازه ملهم از برج هرتز آمریکا به معماری “نورمن فاستر” بود؛ که ضمن مقایسه رفتار لرزه ای آن با یک سازه قابل خمشی، مشخص شد که در زلزله عملکرد بهتری دارد.
وی افزود اعضای گروه ما شامل: سعید طبایی، محمد افشاری و بهادر ضیایی مهر بود که راهنمایی آن توسط اساتید پژوهشگاه آقایان: دکتر منصور ضیایی فر و دکتر امید بهار صورت گرفت

.دانشجویان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با طراحی سازه هایی مقاوم در برابر زلزله، موفق به کسب مقام های چهارم و پنجم در اولین دوره مسابقه ملی طراحی لرزه ای سازه ها شدند.
در این دوره از مسابقه که طی روزهای ۳۰ و۳۱ اردیبهشت ماه و به همت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گشت؛ ۱۸ تیم از دانشجویان رشته عمران از ۱۵ استان کشور شرکت داشتند که ملزم به طراحی سازه هایی از چوب بالسا و به ارتفاع ۱٫۵۰ تا ۱٫۷۰ در ۲۰ طبقه بودند که از نظر ساخت و معماری، ابعاد، وزن، مقاومت و رفتار لرزه ای و نیز بارگذاری و لرزه مورد ارزیابی هیات داوران قرار گرفت.
قابل ذکر است که از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دو گروه سه و چهار نفره شرکت داشتند که به ترتیب موفق به کسب مقام چهارم و پنجم این مسابقه شدند.
“حمزه فراهانی” دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته خطرپذیری و مدیریت بحران پژوهشگاه و عضو گروه چهارنفره که مقام پنجم را در این دوره از مسابقه کسب کردند، در خصوص طرح مذکور گفت: سازه طراحی شده گروه ما بر اساس آیین نامه مسابقه از چوب بالسا و ارتفاع ۱٫۵ در ابعاد ۴۰*۴۰ و به وزن یک کیلو و ۴۹۰ گرم بود که سازه ای ۸ ضلعی و ملهم از معماری قدیمی ایرانی و برج میلاد تهران بوده و روند طراحی و ساخت آن در پژوهشگاه، حدود دو ماه به طول انجامید.
وی افزود: این طرح با همکاری مهران طاهرخانی، پیمان امین پور، پرهام جلیلوند و اینجانب و نیز به راهنمایی اساتید پژوهشگاه، آقایان: دکتر امید بهار و دکتر محمدقاسم وتر تمیجانی صورت گرفت.
“محمد افشاری”، دانشجوی رشته سازه پژوهشگاه و عضو گروه سه نفره ای که مقام چهارم این مسابقه را کسب کردند، در مورد طرح مذکور گفت: سازه ای را که گروه ما طراحی و اجرا نمود از یک سیستم جدید سازه ای به نام dia gride برخوردار بود که فاقد ستون بوده و عملکرد خرپایی داشت. این سازه ملهم از برج هرتز آمریکا به معماری “نورمن فاستر” بود؛ که ضمن مقایسه رفتار لرزه ای آن با یک سازه قابل خمشی، مشخص شد که در زلزله عملکرد بهتری دارد.
وی افزود اعضای گروه ما شامل: سعید طبایی، محمد افشاری و بهادر ضیایی مهر بود که راهنمایی آن توسط اساتید پژوهشگاه آقایان: دکتر منصور ضیایی فر و دکتر امید بهار صورت گرفت