دو سخنرانی علمی روز سه شنبه، ۲۷ خرداد ماه تحت عناوین :
Seismotectonic framework of the 2010 February 27 Mw 8.8 Maule, Chile earthquake sequence
و
Ongonig Seismotectonic Investigation of the Blanco Transform Fault in Eastern Pacific Ocean
در پژوهشگاه برگزار شد.
قابل ذکر است، این دو سخنرانی که به همت پژوهشکده زلزله شناسی در ساعت ۱۴ برگزار شد؛ به ترتیب توسط پروفسور “اریک برگمن”، استاد دانشکده معدن کلورادو آمریکا و پروفسور”جان نابلک” استاد دانشگاه ایالتی اورگون آمریکا ارایه شدند.