پروانه پیشنمازی

سمت: کارشناس پژوهشی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران

نشانی الکترونیک: p.pishnamazi@iiees.ac.ir

تلفن: ۲۲۵۸۱۱۱۶ ۲۱ ۹۸+

دورنگار: ۲۲۲۸۹۶۳۱ ۲۱ ۹۸+

شروع همکاری با پژوهشگاه: مهر ۱۳۸۶

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تحصیلات

 • دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه دوستی ملل روسیه، ۱۳۹۲

عنوان پایان نامه: روند توسعه نشریات و روزنامه نگاری الکترونیک در جامعه معاصر ایران

 • کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی/ تحقیق در علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز، ۱۳۸۲
 • عنوان پایان نامه: تحلیل محتوای دو روزنامه ” آفتاب یزد” و “رسالت” پیرامون آزادی مطبوعات
 • کارشناسی: علوم ارتباطات اجتماعی/ روزنامه نگاری، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز، ۱۳۸۸

فعالیت های پژوهشی/ آموزشی و عضویت ها

 • نویسنده اول یا دوم بیش از ده مقاله علمی؛ شامل مقالات: علمی- ترویجی، علمی- پژوهشی، کنفرانس های ملی و بین المللی، پوستر و..
 • تدریس در دانشگاه های: علوم انتظامی، آزاد اسلامی و جامع علمی- کاربردی
 • عضو و رییس گروه اطلاع رسانی انجمن مخاطره شناسی ایران
 • عضو کمیته داوری علمی مجموعه کنفرانس های بین المللی حمل و نقل و حوادث جاده ای

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله
 • بررسی شیوه های افزایش ضریب ایمنی در برابر زلزله
 • ارتقای آگاهی های عمومی در خصوص زلزله از طریق شیوه های ارتباطی و اقناعی
 • آموزش و فرهنگسازی زلزله
 • اطلاع رسانی در مدیریت بحران زلزله
 • شناخت مخاطرات ناشی از زلزله و راهکارهای برون رفت از آن
 • آسیب شناسی مسایل فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی ناشی از زلزله

سوابق اجرایی

 • خبرنگار گروه اخبار اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) – ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
 • مشاور امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرستان ساوه (۱۳۸۲ – ۱۳۸۳)
 • موسس و عضو هیات تحریریه مجله تخصصی “راهور” (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶)
 • کارشناس امورخبری، روزنامه نگاری و مطبوعاتی در مرکز تحقیقات کاربردی راهنمایی و رانندگی (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶)
 • کارشناس تحقیق و پژوهش و امور علمی در مرکز تحقیقات کاربردی راهنمایی و رانندگی (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶)
 • تدریس در دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی (دانشگاه پلیس)
 • عضو هیات تحریریه نشریه “مدیریت ترافیک” (۱۳۸۵- ۱۳۸۶)
 • کارشناس روابط عمومی در سومین کنفرانس منطقه­ای مدیریت ترافیک ( آذرماه ۱۳۸۵)
 • کارشناس ارتباط با رسانه ها در پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۳۸۶ تا ۱۳۹۳)
 • موسس و انتشار اولین خبرنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳)
 • دبیر تحریریه خبرنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (۱۳۸۶ تاکنون)
 • تدریس دروس تخصصی رشته علوم ارتباطات و روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دماوند (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)
 • تدریس در دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد بنیاد رودکی (۹۱-۹۰)
 • تدریس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی؛ واحد ۴۱ ( از سال ۱۳۹۱ تاکنون)
 • مسوول کارگروه اطلاع رسانی در انجمن علمی مخاطره شناسی ایران( ۱۳۹۲ تاکنون)
 • داوری علمی مقالات دوازدهمین و سیزدهمین کنفرانس مدیریت ترافیک در گروه فرهنگ ترافیک (۱۳۹۲- ۱۳۹۳؛ شهرداری تهران)
 • راهنمایی و مشاوره دو پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزیده آثار

 • جامعه اطلاعاتی، دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی ( دوماهنامه مطالعات رسانه ای، مردادماه ۱۳۸۵)
 • نقش NGO ها در تامین امنیت عابران پیاده ( مقاله در سومین کنفرانس منطقه­ای مدیریت ترافیک، تهران ، نوامبر سال ۲۰۰۶)
 • نقش شبکه های اجتماعی وب در تغییر ساختار ارتباطات میان فردی (مقاله در همایش علمی- منطقه­ای ارتباطات انسانی- آذرماه ۱۳۸۸)
 • وظایف روابط عمومی ۲ در مدیریت و ارائه خدمات اجتماعی در بحران زلزله ( مقاله در همایش بین­المللی روابط عمومی۲- آبان ماه ۱۳۸۸)
 • “ساختارشکنی روابط میان فردی در شبکه های وب”، ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، تهران- ایران- آبان ماه ۱۳۸۹
 • “بررسی نحوه اطلاع‌رسانی در زلزله‌های رودبار و منجیل و بم”، ۳۸ مین مجله علمی- پژوهشی زلزله شناسی (JSEE)
 • “بررسی چالش های اطلاع رسانی و نقش آن در مدیریت بحران زلزله”، ششمین کنفرانس بین المللی زلزله­شناسی، تهران- ایران- اردیبهشت ۱۳۹۰
 • “راهبردهای رسانه ای در مدیریت بحران زلزله”، ششمین کنفرانس بین­المللی زلزله­شناسی، تهران- ایران
 • نگاهی به وضعیت رسانه های الکترونیک و روزنامه نگاری آنلاین در ایران و چشم انداز آتی آن( فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات رسانه ای، شماره ۲۰،سال هشتم، بهار ۹۲)
 • تاثیر زلزله اهر- ورزقان بر شهر تبریز( پروژه تحقیقاتی شهرداری تهران)
 • The process of Public Information Dissemination in Twin Ahar- Varzeghan 2012 Earthquakes in Iran,IDRC DAVOS 2014,Switzerland