مدیریت امور اداری و پشتیبانی مشتمل بر یک گروه و سه اداره (گروه توسعه منابع انسانی، تحول اداری و بهره‌وری، اداره کارگزینی و رفاه کارکنان، اداره تدارکات و امور انبارها، و اداره خدمات و پشتیبانی) می‌باشد. برخی از وظایف این مدیریت به شرح زیر است:

  • اجرای قوانین اداری، استخدامی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی؛
  • تهیه، تنظیم و اجرای آیین ‏نامه ‏ها و بخشنامه ‏های اداری بر اساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه؛
  • ارائه نظرات مشورتی و راهنمایی‌های فنی به واحدهای تابعه به منظور بهبود مدیریت و هماهنگی واحدها؛
  • پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز، انجام امور استخدامی مربوطه و تنظیم شرح وظایف کارکنان و واحدها؛
  • ارائه راهکارهای لازم در امر بهبود روش‌ها، تحول اداری و توسعه منابع انسانی؛
  • برگزاری دوره ‏های آموزشی حین خدمت برای کارکنان؛
  • صدور احکام کارگزینی مطابق با قوانین و مقررات استخدامی، تعیین حقوق و دستمزد و تنظیم مأموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان و اعضاء هیات علمی؛
  • خرید کلیه نیازمندی‌های تجهیزاتی، پژوهشی و اداری پژوهشگاه و نگهداری و توزیع آنها؛
  • انجام کلیه امور مربوط به ارائه خدمات، حمل و نقل و تأمین خودرو؛
  • انجام کلیه امور رفاهی کارکنان و خدمات مرتبط با بیمه.