مدیریت امور مالی از چهار اداره (اداره اعتبارات، دفترداری و تنظیم حساب؛ اداره اسناد، رسیدگی، دریافت و پرداخت؛ اداره امور قراردادها؛ و اداره اموال) تشکیل شده است که وظایف زیر را بر عهده دارند:

  • تنظیم حساب‌های دریافتی و پرداختی پژوهشگاه؛
  • همکاری و مشارکت در برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی؛
  • انجام تعاملات لازم با دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرس هیأت امناء و سازمان بازرسی کل کشور؛
  • وصول مطالبات و درآمدها و پرداخت هزینه‌های پژوهشگاه؛
  • رسیدگی به اسناد هزینه‌های اداری، حقوق و مزایا و حسابهای بانکی و اموال پژوهشگاه؛
  • نگهداری حساب‌های روزانه، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، و تسویه حساب‌های مربوط به دیون و تعهدات؛
  • ثبت و رسیدگی به اموال منقول و غیرمنقول پژوهشگاه؛
  • حسابداری اموال، انبارگردانی و برگزاری مناقصات و مزایده‏ها؛
  • بررسی و تهیه متن قراردادهای منعقده.