مطالعه تحليلی و آزمايشگاهی ديوارهای برشی فولادی تقويت شده قطری

برمبناي تحقيقات انجام شده در دهه هاي اخير، ديوار برشي فولادي به عنوان یک سيستم مناسب باربر جانبي و اقتصادی در طراحي لرزه اي سازه ها و مقاوم سازي ساختمانهاي موجود شناخته شده است که به صورت تقويت شده يا نشده و یا سوراخ دار بكار مي رود. از طرفی، پیچیدگی رفتار غير خطي اين سيستم بدلایلی از قبيل لاغری نسبتا” زیاد ورق نازک فولادی و اثرات مودهای كمانشی ورق ، عملكرد ميدان كششي ورق پس از كمانش، مراحل تسليم ديوار ، تنوع مودهاي گسيختگي ترد و شكل پذير، حلقه های هيسترزيس ديوار، نقش المانهای مرزی و اتصالات آنها ، اثرات سخت کننده ها و بازشوها ؛ همچنین وجود برخی مشکلات اجراﺋﯽ و نبود ضوابط کافی و جامع برای طراحی این سیستم در آیین نامه های ساختمانی نیاز به تحقیق بر روی آن را کماکان ولادی تقويت شده صورت گرفته نشان مي دهند كه تقويت يك ديوار برشي فولادي بوسيله سخت كننده هاي متداول افقي و قائم مناسب، بهبود رفتار غير خطي آن را سبب مي گردد .در حالیکه ، استفاده از اين سخت كننده ها كه عمدتا” براي جلوگيري از كمانش برشي الاستيك ورق پر كننده بكارمي روند هزينه بر و وقت گير مي باشد. از اينرو، در اين تحقيق مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی و تقويت آنها با سخت كننده هاي قطري مد نظر قرار گرفته تا علاوه بر صرفه جوئي در مراحل اجرا ، بتوان از مزاياي سيستم تقويت شده به صورت بهينه اي بهره برد. بدین منظور انجام مطالعات تحلیلی، آزمایشگاهی و نظری بر روی این سیستم جدید برنامه ریزی گردید. از روش اجزاء محدود و آنالیز غیرخطی با لحاظ اثرات تغییر شکلهای هندسی غیرخطی، کمانشی و پس کمانشی ورقهای نازک فولادی جهت مدل سازی و بررسی رفتار غیر خطی دیوارهای برشی فولادی در انجام تحلیلهای عددی بهره گرفته شده است. میزان دقت نتایج تحلیلی با نتایج آزمایشگاهی معتبر موجود در ادبیات علمی سنجیده شده و از آن ، اطمینان حاصل شده است. مطالعات آزمایشگاهی بر روی ۶ نمونه دیوار برشی فولادی با مقیاس۱:۲ شامل ۲ دیوار تقویت نشده و ۴ دیوار تقویت شده قطری در آزمایشگاه سازه پزوهشگاه به انجام رسیده که در یکی از نمونه ها از قاب پیرامونی با اتصالات مفصل فیزیکی متداول استفاده شده و در نمونه ای دیگر از ترکیب یک بازشوی استراتژیک با سخت کننده های قطری بر اساس نتایج حاصل شده طی تحقیق، استفاده گردیده و رفتار های غیرخطی هیسترتیک آنها مورد بررسی قرار گرفته اند.

برای مشاهده فایل پوستر اینجا کلیک نمایید.