.

به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش مجموعه سخنرانی هایی از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ آذر ماه در سالن جلسات پژوهشگاه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار می شود.
در نخستین روز از برگزاری این نشست ها لزوم توجه به خطر زمین لغزش در گستره شمال تهران با نگاه به زمین لغزش های قدیمی با حضور متخصصان در سالن همایش پژوهشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این نشست که نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران ، همچنین نمایندگانی از شرکت گاز تهران و تعدادی از اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه حضور داشتند، ابتدا عضو هیات علمی و مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه در خصوص الزامات توجه خاص در خصوص وجود خطر لغزش در قسمت های شمال، شمال شرق و شمال غرب تهران مواردی مطرح نمود و توجه خاص به این موضوع را از اولویت های کار متولیان امر ساخت و ساز تهران خواند.
دکتر حق شناس در خصوص ساخت و سازهای بسیار زیاد و غیر اصولی در مناطق فوق هشدار داد و گفت: ساخت بعضی از شهرک های کنونی و حتی در حال تاسیس، بر روی زمین لغزش های قدیمی در حال انجام است که این خود به معنای تشدید خطر در زمان بحران است.
سخنران دوم این نشست دکتر جعفریان عضو هیات علمی پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بود که در خصوص انواع لغزش ها و لغزش های محتمل در محدوده شمال تهران مواردی مطرح نمود.
دکتر جعفریان روش های تحلیل شیب های خاکی و سنگی طبیعی و ساخته شده توسط بشر، همچنین تاریخچه موضوعی این روش ها در قالب روش های ساده شده، ساده شده ی دینامیکی و دینامیکی ، موضوعاتی مطرح کرد.
بیان مزایا و معایب هر روش و در نهایت روش های احتمالاتی کامل برای ارزیابی تغییر مکان های شیب ها بر حسب دوره های بازگشت از دیگر مباحث مطرح شده توسط جعفریان در این نشست بود.