گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۱۰/۱۹، جنوب غرب (شمال جزیره کیش)- استان هرمزگان

پنجمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری” دراسفند ماه ۹۲ برگزار می شود

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲، بستک – استان هرمزگان