برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها» ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲

مدل پیش‌ بینی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس کاتالوگ زمین لرزه‌های ایران