کسب مقام های چهارم و پنجم دانشجویان پژوهشگاه در نخستین دوره مسابقه ملی طراحی لرزه ای سازه ها

کتاب خلاصه گزارش های پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد

تغییر زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۹۴-۹۳

کودکان مهد کودک های سراسر کشور، تمرین زلزله و ایمنی اجرا کردند

۱۷ اردیبهشت سال جاری ششمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی در مهدکودک های کشور اجرا می شود