معاونین جدید “آموزش و تحصیلات تکمیلی” و” پژوهش و فناوری” پژوهشگاه منصوب شدند

انتصاب در پژوهشگاه، مدیر جدید دفتر فنی و طرح های عمرانی پژوهشگاه تعیین شد

با حضور معاون وزیر علوم مراسم معارفه و تودیع ریاست پژوهشگاه برگزار شد

پژوهشگاه و مدیریت بحران منطقه ۶ تهران برای ایمن سازی در برابر زلزله، تفاهم نامه امضا کردند

برنامه زمانی داوطلبان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۴-۹۳ رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله

برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «تحلیل خطر زمینلرزه» ۲۱-۲۲ خردادماه ۱۳۹۳

توسعه سامانه نرم افزاری ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله (مطالعه موردی منطقه البرز مرکزی)

توسعه روشهای شناسایی الگو های پیچیده مکانی زمین لرزه ها در کمربند لرزه خیز البرز