برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها»

گزارش فوری مقدماتی بازدید از مناطق آسیب دیده زلزله ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ مورموری (آبدانان-دهلران)

گزارش زمین لرزه ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ دهلران و لرزه خیزی جنوب باختر ایران

ششمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها »

ششمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری در تاریخ: ۲۱ – ۲۲آبان ماه۱۳۹۳