ارزیابی رفتار لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه با استفاده از روش‌های تحلیلی دقیق و ساده شده

بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه و محتویات

هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیش از ۶۵۰ مقاله برگزار می شود

برگزاری سومین کارگاه تخصصی “آشنایی با روال های مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه های کشور”

گزارش مقدماتی زمین لرزه بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۳،بخش موموری- استان ایلام

تست

شانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور ۸ آذرماه ۱۳۹۳ برگزار می گردد

گردهمایی آشنایی با روال های مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه های کشور