گزارش زمین لرزه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴(بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۵) خاور- جنوب خاوری لامجونگ نپال، با بزرگای MW=7/8