دیدار دکتر “مارک گریگوریان” پیشکسوت علم نوین سازه از پژوهشگاه

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با همکاری شرکت زیرساخت های حمل و نقل کشورکارگاه برگزار نمود

نشست آموزش همگانی، ارتباطات خطرپذیری، آمادگی و نتایج اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی برگزار شد

معرفی دستگاه برش تناوبی توسط پروفسور وستیک استاد دانشگاه لس آنجلس آمریکا در کنفرانس بین المللی (SEE7)

کارگاه نقش علم و فناوری در تدوین و اجرای نقشه راه ملی- منطقه ای برای چهارچوب سندای برگزار شد