سخنرانی علمی با موضوع: اولین آرایه لرزه ای با دهانه بسیار کوچک ایران در سایت آزمایشی شمال شرق تهران

زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی مهرماه ۹۴، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴

گزارش مقدماتی زمین‌ لرزه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۴، جواد آباد ورامین (ML=4/1)

اطلاعیه در خواست ترم پنجم (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۲)

مراسم تودیع و معارفه رییس پژوهشکده مهندسی سازه برگزار شد

تست