پایان بتن ریزی بخش چهارم دیوار عکس العمل آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی زلزله

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، اردکان فارس

اول آبان سالروز زمینلرزه اول آبان ۱۳۹۰ وان ترکیه با بزگای ۷٫۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (ژئوتکنیک)

سخنرانی دکتر محسن غفوری آشتیانی در مراسم دریافت لوح عضویت پیوسته فرهنگستان علوم