زمین لرزه ۲۳ آبان ۱۳۵۸ ( ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹) کوریزان-خواف

چهارمین دوره آموزشی – تخصصی جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها

آزمون صحت‌سنجی عملکرد شتابنگارهای IIEES-HAT در سامانه خودکار قطع جریان گاز

سخنرانی علمی توسط آقای دکتر Wasowski با موضوع: کاوش پاسخ لرزه ای دامنه ها از اندازه گیریهای شتابنگاری و نوفه های محیطی در مناطق مستعد زمین لغزش (مثالهایی از کشور ایتالیا و سایر مناطق)

زلزله و سونامی اول نوامبر ۱۷۵۵ – لیسبون، با بزرگای ۸٫۵- ۱۰ آبان ماه ۱۱۳۴ شمسی