“زلزله و کاهش مخاطرات لرزه ای سازه ها و تاسیسات زیربنایی رسانه ملی” با حضور دکتر محسن غفوری آشتیانی

زمین‌لرزه و سونامی ۷ دی ۱۲۸۷ (۲۸ دسامبر ۱۹۰۸) مسینا، ایتالیا

زمین‌لرزه و سونامی ۶ دی ۱۳۸۳ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۴) سوماترا، اندونزی

اولین دوره تخصصی «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی LRFD با تاکید بر طراحی لرزه ای»