سخنرانی علمی آقای دکتر فرهاد احمدی از دانشگاه تگزاس با موضوع: Displacement-based Seismic Design for Reinforced Masonry Shear-wall Structures

برگزاری چهارمین دوره آموزشی- تخصصی جداسازی لرزه ای سازه ها در پژوهشگاه

با حضور اعضای هیات علمی پژوهشگاه یک نشست علمی – تخصصی برگزار گردید

پژوهشگاه در شانزدهمین نمایشگاه هفته ملی پژوهش و فناوری حضور یافت

همزمان با هفته ملی پژوهش و فناوری مجموعه سخنرانی های علمی در پژوهشگاه برگزار شد