زمین لرزه ۱۴ دی ۱۲۷۴ (۴ ژانویه ۱۸۹۶) خلخال- سنگ‌آباد