زمین‌لرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ (۲۲ فوریه ۲۰۰۵) داهوئیه زرند، کرمان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (سازه)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-مهندسی زلزله (ژئوتکنیک) ورودی ۹۴

زمین‌لرزه ۲۹ بهمن ۸۶۱ (۱۸ فوریه ۱۴۸۳) مکران باختری

زمین‌لرزه ۲۷ بهمن ۱۳۱۹ (۱۶ فوریه ۱۹۴۱) محمدآباد پسکوه، خراسان جنوبی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (سازه)

قابل توجه دانشجویان دکتری رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (ژئوتکنیک)