اولین دوره آموزشی – تخصصی اصول طراحی لرزه‌ای ساختمان های بتن آرمه

دیوارعکس العمل آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله آماده بهره برداری شد