زمین‌لرزه ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ (۳۱ مارس ۲۰۰۶) درب آستانه سیلاخور

زمین‌لرزه ۷ فروردین ۱۲۰۹ (۲۷ مارس ۱۸۳۰) دماوند-شمیرانات

زمین‌لرزه ۲ فروردین ۱۲۵۸ (۲۲ مارس ۱۸۷۹) بزقوش-گرمرود

زمین‌لرزه و سونامی ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ (۱۱ مارس ۲۰۱۱) توهوکو ژاپن

ضرورت استفاده از ظرفیت های علمی کشور در بهبود مدیریت بحران سوانح طبیعی

ثبت زلزله ۷٫۹ ریشتری در سواحل اندونزی ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ (۲ مارس ۲۰۱۶)