اطلاعیه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵

زمین‌لرزه ۶ اردیبهشت ۱۱۰۰ (۲۶ آوریل ۱۷۲۱) جنوب خاوری تبریز

امکان دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس (SEE7) از طریق وب سایت پژوهشگاه فراهم گردید

گزارش زمین لرزه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ (۱۶ آوریل ۲۰۱۶) موئیسنه – ساحل شمال باختری اکوادور با بزرگای Mw=7.8

زمین‌لرزه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۲۵ آوریل ۲۰۱۵) گورخا، نپال

زمین‌لرزه ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ (۲۴ آوریل ۱۹۶۰) لار، فارس

اولین دوره آموزشی مدیریت خطرپذیری و بحران ویژه فرمانداران استان های منتخب کشور برگزار شد

گزارش زمین لرزه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۹۵(پانزدهم آوریل ۲۰۱۶) کیوشو- ژاپن، با بزرگای M=7