بازدید مسئولین حوزه بحران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان از پژ‍وهشگاه

زمین‌لرزه ۸ خرداد ۱۳۸۳ (۲۸ می ۲۰۰۴) فیروزآباد-کجور (بلده)

معاونین عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران استان های منتخب در دوره آموزشی «مدیریت خطرپذیری زلزله» شرکت نمودند

با انعقاد تفاهم نامه بین پژوهشگاه و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت

زمین‌لرزه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۱۱ می ۲۰۱۳) گوهران بشاگرد