بازدید مسئولین حوزه بحران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکمنستان از پژ‍وهشگاه

زمین‌لرزه ۸ خرداد ۱۳۸۳ (۲۸ می ۲۰۰۴) فیروزآباد-کجور (بلده)

معاونین عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران استان های منتخب در دوره آموزشی «مدیریت خطرپذیری زلزله» شرکت نمودند

با انعقاد تفاهم نامه بین پژوهشگاه و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت

زمین‌لرزه ۲۱ اردیبهشت ۱۰۷۴ (۱۱ می ۱۶۹۵) اسفراین

زمین‌لرزه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۱۱ می ۲۰۱۳) گوهران بشاگرد

زمین‌لرزه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ (۱۰ می ۱۹۹۷) اردکول قائن