دوره آموزشی مدیریت خطرپذیری و بحران با حضور معاونان عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران استان ها در پژوهشگاه برگزار گردید.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله بازدید نمود