عملیات ساخت و بتن ریزی پلتفرم سالن کف قوی و میز لرزه به پایان رسید

اطلاعیه داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی ­(کارشناسی­ ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۵

زمین‌لرزه ۴ تیر ۱۲۰۳ (۲۵ ژوئن ۱۸۲۴) شمال باختر شیراز

سامانه تبادل برخط داده های لرزه نگاری بین مراکز لرزه نگاری پژوهشگاه و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به بهره برداری رسید

زمین‌لرزه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ (۲۰ ژوئن ۱۹۹۰) رودبار- منجیل

اطلاعیه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، سال تحصیلی ۹۶-۹۵