زمین‌لرزه ۸ مرداد ۱۳۴۹ ( ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰) مراوه تپّه-قرناوه

الگوی دستیابی به سیستم ایده آل سازه ای مقاوم در برابر زلزله

سخنرانی آقای دکتر مارکار گریگوریان: دستیابی به سیستم ایده‌آل سازه ای مقاوم در برابر زلزله

برگزاری چهارمین دوره آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله»