۱۳۹۵/۱۰/۲۸ سخنرانی آقای دکتر محمد علی جعفری: آشنایی با مبانی طراحی سازه‌ای و لرزه‌ای توربینهای بادی

تقدیر از پژوهشگر برتر و کارمندان نمونه پژوهشگاه در هفته پژوهش

بزرگترین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور برگزار شد