تهیه و چاپ راهنمای طراحی لرزه ای شبکه و خطوط فاضلاب رو، در پژوهشکده مهندسی سازه

تغییر تاریخ مصاحبه آزمون دکترای رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی سال ۹۶