گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)

رییس شورای شهر تهران از پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و نیز آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله بازدید نمود

معرفی سامانه افرا در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی – پژوهشی

پژوهشگاه نشست علمی تخصصی گزارش زمین لرزه ٢١ آبان ١٣٩۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه را برگزار کرد.

هفتمین دوره آموزشی – تخصصی تحلیل خطر زمین‌لرزه با تاکیدی بر پیشرفت‌های نوین

فایل های نشست علمی – تخصصی” گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه “در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶، تاریخ های تسویه حساب و انتخاب واحد

برگزاری جلسه ارائه گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰