گزارش زمین‌لرزه‌های آذر و دی‌ماه ۱۳۹۶، خاور هجدک و کوهبنان و بررسی لرزه‌خیزی چهار ماهه اخیر استان کرمان

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران (ویرایش ۲)

گزارش فوج زمین‌لرزه‌های ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶، سومار استان کرمانشاه (ویرایش۱)