برگزاری کارگاه تخصصی طرح مشترک ایران و آلمان با عنوان “خدمات و زیرساختهای اساسی برای ارتقای تاب آوری جوامع در ایران در برابر سوانح طبیعی” در پژوهشگاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷، مرز استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان

راهبرد اصلی کنفرانس SEE8، ارائه راهکارهای دانش بنیان و مبتنی بر توسعه پایدار برای ایمنی در برابر زلزله است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بازدید کرد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با وزارت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند