گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ششم مهرماه ۱۳۹۷ هجری‌شمسی (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) جزیره سولاوسی، اندونزی با بزرگای (MW=7.5)

تمدید مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات به هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

کنفرانس SEE8، در راستای خدمت به فعالیت های جاری کشور نظیر پروژه ملی بازآفرینی شهری برگزار می شود