همزمان در سراسر کشور بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی برگزار شد

برگزاری بیستمین مانور زلزله و ایمنی در هفتم آذرماه ۱۳۹۷ در مدارس سراسر کشور

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۴ آذرماه ۱۳۹۷، جنوب باختری سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای ۶/۴ (ویرایش ۱)

نخستین نشست بررسی فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه برگزار گردید

دکتر محسن غفوری آشتیانی عضو شورای علمی برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو شد

نخستین نشست بررسی فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱