با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر محمد کاظم جعفری در سمت ریاست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ابقا شد

دیدار روسای پژوهشگاه های ملی کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی