بازدید رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، شمال باختری گیلانغرب استان کرمانشاه