نهمین دوره آموزشی-تخصصی: تحلیل دینامیکی غیرخطی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها

اولین دوره آموزشی-تخصصی: طراحی لرزه ای ساختمان های بلند

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، بندر لافت (قشم) استان هرمزگان

راه اندازی فاز اول سامانه اینترنتی اعلام خودکار و ارزیابی زمین لرزه های ایران