بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در ششم آذرماه ۱۳۹۸ در مدارس سراسر کشور برگزار گردید

مطالعه آزمایشگاهی تعیین مشخصات مودی سازه‌ها تنها با استفاده از پاسخ‌های دینامیکی به کمک روش تجزیه تنسورها

افتتاحیه هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، با بیش از ۵۰۰ مقاله، برگزار شد

گزارش اولیه زمین‌لرزه‌ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ ترکمانچای (سراب) با بزرگای گشتاوری ۵٫۹

مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد لرزه ای مخازن جداسازی لرزه ای شده با استفاده از تیغه های میراگر

مطالعات آزمایشگاهی بر روی یک میراگر ویسکوز غیرخطی کنترل‌پذیر برای سازه‌های جداسازی شده‌ی پایه در حوزه‌ی نزدیک

تقویت برشی اتصال کناری تیر- ستون بتن مسلح سه بعدی با استفاده از پلیمرهای مسلح به الیاف شیشه دوجهته و مهار مکانیکی